W oparciu o § 11 ust. 3 pkt. 3 oraz § 25 ust. 3 pkt. 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 2132), zarządzam co następuje:

§ 1.

Od dnia 04.12.2020 r. zobowiązuję wszystkich pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie (dalej: MBP w Koninie) do zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy ust oraz nosa podczas wykonywania czynności służbowych w MBP w Koninie oraz jej placówkach.

§ 2.

Dopuszcza się możliwość ograniczenia przestrzegania obowiązku określonego w § 1. niniejszego zarządzenia, w następujących sytuacjach:

  1. zachowania odległości między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danej komórce organizacyjnej lub samodzielnym stanowisku pracy w MBP w Koninie
  2. spożywania posiłków z zachowaniem odległości między innymi pracownikami MBP w Koninie wynoszącą co najmniej 1,5 m,
  3. wyrażenia zgody dot. zaniechania zakrywania ust oraz nosa podczas wykonywania czynności służbowych przez przebywających w danym pomieszczeniu innych pracowników MBP w Koninie;
  4. umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

§ 3.

Ograniczenie, o którym jest mowa w § 2. niniejszego zarządzenia z wyłączeniem pkt. 4, przysługuje wszystkim pracownikom MBP w Koninie, z wyjątkiem pracowników wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie wykonywania czynności służbowych.

§ 4.

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia 04.12.2020 r. do odwołania.

§ 5.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej MBP w Koninie.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
/-/ Damian Kruczkowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie nr 27/2020 Dyrektora MBP w Koninie z dnia 04.12.2020 r. pdf 499.81 KB Paweł Szczepaniak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 04 grudzień 2020 15:11 Michał Piskorski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 14 lipiec 2021 07:41 Paweł Szczepaniak