PREZYDENT MIASTA KONINA
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Miejskiej Biblioteki

...

Zgodnie z art. 39 pkt 1b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

...

Zgodnie z art. 39 pkt 1b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

...

§ 1.

Niniejsza procedura stanowi uzupełnienie obowiązującego w Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

...

§ 1.

Niniejsza procedura stanowi uzupełnienie obowiązującego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie (dalej:

...
  1. Organizatorem akcji abolicja książkowa pod hasłem „Bezkarny Maj 2021” jest Miejska Biblioteka
...
  1. Prawo do bezpłatnego korzystania z dostępu do Internetu mają mieszkańcy Konina i okolic oraz osoby
...