Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie z siedzibą przy ul. Dworcowej 13. REGON: 311097510.
 2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 63 242 85 37 w.107.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, nr karty bibliotecznej oraz wizerunku będą przetwarzane w następujących celach:
  1. odnotowania wizyty w rejestrze prowadzonym przez Czytelnię,
  2. sporządzenia statystyk zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,
  3. w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz współpracowników Administratora, ochrony jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1f RODO oraz art. 22² § 1 Kodeksu prac)
  4. dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby korzystać z usług Czytelni Internetowej. Podane dane musimy zweryfikować z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w celu przeprowadzenia i wykrycia sprawcy zdarzenia.
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane:
  1. przez okres pozostawania użytkownikiem Czytelni, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz korzystano z czytelni,
  2. niezbędne dane potrzebne do sporządzenia statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa,
  3. do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa,
  4. do czasu wycofania przez użytkownika Czytelni zgody na przetwarzanie danych.
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. sprostowania swoich danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, tel. (22) 531 03 00 - gdy uznają, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 10. Pani/Pan danych nie podlegają profilowaniu.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Klauzula informacyjna dla Użytkownika Czytelni Internetowej pdf 508.84 KB Paweł Szczepaniak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 27 wrzesień 2019 12:14 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 11 maj 2021 08:46 Michał Piskorski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 09 lipiec 2021 11:14 Paweł Szczepaniak