Klauzula informacyjna dla Użytkownika Czytelni Internetowej

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie z siedzibą przy ul. Dworcowej 13. REGON: 311097510.
 2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 63 242 85 37 w.107.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. odnotowania wizyty w rejestrze prowadzonym przez Czytelnię,
  2. sporządzenia statystyk zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,
  3. dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych.
 4. Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest obowiązkowe. Musimy je zweryfikować z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości, ze względu na szczególny obowiązek prawny ciążący na administratorze.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w celu przeprowadzenia i wykrycia sprawcy zdarzenia.
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane:
  1. przez okres pozostawania użytkownikiem Czytelni, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz korzystano z czytelni,
  2. w przypadku wystąpienia należności - do czasu wyegzekwowania tych opłat,
  3. niezbędne dane potrzebne do sporządzenia statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa,
  4. do czasu wycofania przez użytkownika Czytelni zgody na przetwarzanie danych.
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych i usunięcia danych pozyskanych na podstawie zgody.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, tel. (22) 531 03 00 - gdy uznają, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 10. Pani/Pan danych nie podlegają profilowaniu.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Klauzula informacyjna dla Użytkownika Czytelni Internetowej pdf 448.43 KB Paweł Szczepaniak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 27 wrzesień 2019 12:14 Paweł Szczepaniak