Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016,z679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO") informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie (dalej „ Biblioteka”) w serwisie Facebook (dalej „fanpage”).

Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Niniejszym informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie z siedzibą przy ul. Dworcowej 13, przetwarza dane osobowe osób, które:

 1. dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony Lubię to lub Obserwuj,
 2. udostępniły którykolwiek z postów zamieszczony na fanpage’u,
 3. opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych osób określonych w pkt I jest Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie z siedzibą przy ul. Dworcowej 13, posiadająca NIP 6652492038, REGON 31109751. (dalej „Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 63 242 85 37 w. 107.

Cele i podstawy przetwarzania

 1. Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w rozdz. I w następujących celach:
  1. w celu prowadzenia fanpage’a pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc.,
  2. w celu informowania m.in.: o naszej aktywności, organizowanych wydarzeniach, usługach jakie wprowadzamy,
  3. w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f. RODO),
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:

 1. podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu, na portalu społecznościowym Facebook,
 2. dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook,
 3. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

Odbiorcy danych

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Okres przechowywania danych

 1. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
  1. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
  2. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
  3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
  4. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

Państwa prawa

 1. Przysługuj ą Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.go v .pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 - gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych,
  7. prawo do cofnięcia do zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacje o źródle danych

Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook, z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage’u na platformie internetowej Facebook.

Pozostałe informacje

 1. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 2. Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO dla kanałów Social Media pdf 533.77 KB Paweł Szczepaniak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 wrzesień 2019 13:19 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 16 lipiec 2021 11:34 Paweł Szczepaniak