Zawiadamiam o zaplanowanych dla MBP dotacjach ujętych w Uchwale nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2019 rok w wysokości 3.369.000 zł, w tym:

 • podmiotową w wysokości 3.100.000 zł z tego:
  • ze środków własnych 3.000.000 zł
  • z dotacji z Powiatu Konińskiego 100.000 zł
 • celową w wysokości 269.000 zł w tym:
  • „Konin lubi książki 4” (KBO) 35.000 zł
  • „Senior czyta książki - zakup książek z dużą literą dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i jej filii" (KBO) 80.000 zł
  • „Z książką po drodze” (KBO) 99.000 zł
  • „Monografia Zofii Urbanowskiej, organizacja Ogólnopolskiego Konkursu poetyckiego Milowy Słup, Wystawy” 55.000 z

Proszę o przygotowanie Planu Finansowego na 2019 rok wraz z zakresem rzeczowym uwzględniając powyższą kwotę.

Plan należy przedłożyć w Wydziale Budżetu w terminie odwrotnym.

Prezydent Miasta Konina
/-/ Piotr Korytkowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Pizsmo w sprawie przyznanej dotacji dla MBP w Koninie na 2019 r. pdf 182.42 KB Paweł Szczepaniak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 28 styczeń 2019 08:09 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 styczeń 2019 09:20 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 styczeń 2019 10:58 Paweł Szczepaniak