Załącznik do zarządzenia nr 30/2019 Dyrektora MBP z dnia 09.09.2019 r.

 

§1.

Zasady korzystania z kont pocztowych w ramach funkcjonującego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie (dalej: MBP) systemu poczty elektronicznej określają postanowienia niniejszego Regulaminu.

§2.

Konto w domenie mbp.konin.pl jest przeznaczone wyłącznie do wykorzystania w zakresie obowiązków służbowych.

§3.

Adres e-mail imienny oraz funkcjonalny jest jawny i będzie dostępny na stronie podmiotowej BIP MBP.

§4.

Użytkownik:

  1. ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu,
  2. ma prawo otrzymywać korespondencję dotyczącą wydarzeń związanych z MBP,
  3. jest zobowiązany do korzystania z adresu e-mail zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami społecznymi i obyczajowymi,
  4. ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość listów przesyłanych za pośrednictwem jego adresu e-mail.

§5.

MBP zastrzega sobie prawo do:

  1. awaryjnego wyłączenia systemu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,
  2. zamykania kont osób, które przestają być pracownikami MBP,
  3. zablokowania konta w przypadkach wykorzystania konta do prywatnej działalności komercyjnej lub naruszających ogólnie przyjęte zasady współistnienia użytkowników sieci Internet.

§6.

MBP nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. skutki wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła umożliwiającego korzystanie z konta,
  2. przerwy w funkcjonowaniu systemu pocztowego zaistniałe z przyczyn technicznych.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Regulamin kont poczty elektronicznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie pdf 486.35 KB Paweł Szczepaniak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 11 wrzesień 2019 08:18 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 lipiec 2021 13:45 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 08 lipiec 2021 13:46 Paweł Szczepaniak