Ustawa szczegółowo określa zadania i kompetencje gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Najogólniej – to mieszkańcy na określonym terenie tworzą gminę. Do jej zakresu działania należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Szczegółowo także opisuje właściwości oraz prawa i obowiązki organów gminy (rady oraz wójta – burmistrza, prezydenta). Dz.U. z 2013 poz. 594 tekst jednolity z późn. zm.

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o samorządzie gminnym

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 25 styczeń 2019 10:22 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 luty 2019 09:09 Michał Piskorski
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 maj 2020 10:52 Michał Piskorski