Niniejszym zarządzam co następuje:

§ 1.

Od dnia 18.06.2022 r. placówki biblioteczne Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (dalej: MBP w Koninie) czynne będą od poniedziałku do piątku, zgodnie z wykazem godzin otwarcia i zamknięcia placówek, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia 18.06 do dnia 31.08.2022 r.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej MBP w Koninie.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Damian Kruczkowski
Dyrektor MBP w Koninie

Do wiadomości i stosowania przez:

  1. Zastępcę dyrektora MBP w Koninie;
  2. Głównego księgowego MBP w Koninie;
  3. Kierowników i pracowników samodzielnych stanowisk pracy w MBP w Koninie.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 czerwiec 2022 09:29 Michał Piskorski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 czerwiec 2022 09:30 Michał Piskorski