W oparciu o rekomendacje oraz wytyczne wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego oraz Bibliotekę Narodową dot. organizowania imprez oraz wydarzeń kulturalnych w trakcie epidemii COVID-19, niniejszym zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam do stosowania procedurę organizowania imprez oraz wydarzeń kulturalnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (dalej: MBP w Koninie) w trakcie epidemii COVID-19 -stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Procedura organizowania imprez oraz wydarzeń kulturalnych w MBP w Koninie w trakcie epidemii COVID-19 stanowi uzupełnienie obowiązującego w MBP w Koninie Regulaminu funkcjonowania MBP w Koninie w trakcie epidemii COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10/2021 Dyrektora MBP w Koninie z dnia 11.05.2021 r.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora MBP w Koninie z dnia 27.08.2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury organizowania wydarzeń kulturalnych przez MBP w Koninie w trakcie epidemii COVID-19 wraz z załącznikiem do zarządzenia.

§ 4.
Procedura organizowania imprez oraz wydarzeń kulturalnych w MBP w Koninie w trakcie epidemii COVID-19 obowiązuje od dnia 30.06.2021 r. do odwołania.

§ 5.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej MBP w Koninie.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Damian Kruczkowski

Dyrektor MBP w Koninie

 

Do wiadomości i stosowania:

  1. Zastępcy dyrektora MBP w Koninie,
  2. Kierowników filii i wypożyczalni w MBP w Koninie,
  3. Kierownika działu Informacyjno-Bibliograficznego,
  4. Kierownika działu Wydawniczego i Promocji;
  5. Inspektora Ochrony Danych.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 30 czerwiec 2021 15:57 Michał Piskorski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 15 lipiec 2021 14:06 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 16 lipiec 2021 06:16 Paweł Szczepaniak