W oparciu o rekomendacje oraz wytyczne z dnia 16.06.2021 r. wydane przez Bibliotekę Narodową dot. funkcjonowania bibliotek publicznych, niniejszym zarządzam co następuje:

§ 1.

Od dnia 29.06.2021 r. do odwołania wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (dalej: MBP w Koninie) w trakcie epidemii COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: regulamin funkcjonowania) stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10/2021 dyrektora MBP w Koninie z dnia 11.05.2021 r.:

  1. do odwołania zawiesza się stosowanie pkt. 4 lit. e § 2 regulaminu;
  2. zmienia się treść pkt. 1. § 3 regulaminu na: „Do odwołania we wszystkich placówkach bibliotecznych MBP w Koninie obowiązuje zasada przebywania nie więcej niż 15 osób przy zachowaniu odległości 1,5 m lub 1 osoby na 10 m2 powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem pracowników MBP w Koninie.”;
  3. zmienia się treść pkt. 4. § 3 regulaminu na: „Do odwołania w placówkach bibliotecznych nie ma możliwości korzystania z toalet, z wyłączenie toalety znajdującej się przy czytelni ogólnej i czytelni prasy w siedzibie głównej MBP w Koninie, przy ul. Dworcowej 13. Toaleta ta jest dostępna dla wszystkich czytelników, korzystających z placówek bibliotecznych w siedzibie głównej MBP w Koninie, po zgłoszeniu zamiaru skorzystania z niej do bibliotekarzy w czytelni ogólnej i czytelni prasy.”;
  4. do odwołania zawiesza się stosowanie pkt. 5 i 6 § 3 regulaminu.

§ 2.

Ww. zmiany obowiązują od dnia 29.06.2021 r. do czasu przywrócenia ich do stosowania na podstawie odrębnego zarządzenia dyrektora MBP w Koninie.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej MBP w Koninie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Damian Kruczkowski

Dyrektor MBP w Koninie

 

 

Do wiadomości i stosowania:

  1. Zastępcy dyrektora MBP w Koninie;
  2. Głównej księgowej MBP w Koninie;
  3. Kierowników i pracowników samodzielnych stanowisk pracy w MBP w Koninie.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie nr 17/2021 Dyrektora MBP w Koninie z dnia 29.06.2021 r. pdf 517.45 KB Paweł Szczepaniak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 29 czerwiec 2021 14:28 Michał Piskorski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 15 lipiec 2021 12:34 Paweł Szczepaniak