Niniejszym zarządzam co następuje:

§ 1.

Od dnia 26.06.2021 r. placówki biblioteczne Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (dalej: MBP w Koninie) czynne będą od poniedziałku do piątku, zgodnie z wykazem godzin otwarcia i zamknięcia placówek, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia 26.06 do dnia 31.08.2021 r.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej MBP w Koninie.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Damian Kruczkowski

Dyrektor MBP w Koninie

 

Do wiadomości i stosowania:

  1. Zastępcy dyrektora MBP w Koninie
  2. Głównej Księgowej MBP w Koninie;
  3. Kierowników i pracowników samodzielnych stanowisk pracy w MBP w Koninie.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 22 czerwiec 2021 07:44 Michał Piskorski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 22 czerwiec 2021 08:55 Michał Piskorski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 22 czerwiec 2021 09:12 Michał Piskorski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 czerwiec 2021 11:36 Michał Piskorski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 15 lipiec 2021 12:21 Paweł Szczepaniak