Na podstawie rekomendacji wydanych w dniach 14 i 16 czerwca 2021 r. przez Bibliotekę Narodową, zarządzam co następuje:

§1.

Z dniem 21.06.2021 r. w Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (dalej: MBP w Koninie) zawiesza się stosowanie:

  • 2 pkt. 4 lit. a i b Regulaminu funkcjonowania MBP w Koninie w trakcie epidemii COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzonego zarządzeniem nr 10/2021 Dyrektora MBP w Koninie z dnia 11.05.2021 r w sprawie funkcjonowania MBP w Koninie w trakcie epidemii COVID-19,
  • zawiesza się stosowanie Procedury postępowania z powracającymi i wypożyczanymi materiałami bibliotecznymi MBP w Koninie w trakcie epidemii COVID-19, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 11/2021 Dyrektora MBP w Koninie z dnia 11.05.2021 r. w sprawie postępowania z wypożyczonymi materiałami bibliotecznymi MBP w Koninie w trakcie epidemii COVID-19.

§2.

Od dnia 21.06.2021 r. zawiesza się trzydniową kwarantannę materiałów bibliotecznych zwracanych do MBP w Koninie.

§3.

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia 21.06.2021 r. do dnia przywrócenia do stosowania § 2 pkt. 4 lit. a i b ww. regulaminu oraz ww. procedury.

§4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej MBP w Koninie.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Damian Kruczkowski

Dyrektor MBP w Koninie

 

Do wiadomości i stosowania:

  1. Zastępcy Dyrektora MBP w Koninie;
  2. Głównej księgowej MBP w Koninie;
  3. Kierowników i pracowników samodzielnych stanowisk pracy w MBP w Koninie.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie nr 15/2021 Dyrektora MBP w Koninie z dnia 21.06.2021 r. pdf 534.04 KB Paweł Szczepaniak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 czerwiec 2021 11:29 Michał Piskorski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 15 lipiec 2021 11:39 Paweł Szczepaniak