Niniejszym zarządzam co następuje:

§ 1.

Z dniem 12.05.2021 r. wprowadzam w Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (dalej: MBP w Koninie) Regulamin strony internetowej MBP w Koninie mbp.konin.pl – załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej MBP w Koninie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Damian Kruczkowski

Dyrektor MBP w Koninie

 

Do wiadomości i stosowania:

  1. Zastępcy dyrektora MBP w Koninie;
  2. Głównej Księgowej MBP w Koninie;
  3. Kierowników i pracowników samodzielnych stanowisk pracy w MBP w Koninie.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 12 maj 2021 13:13 Michał Piskorski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 12 maj 2021 13:16 Michał Piskorski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 12 maj 2021 18:44 Michał Piskorski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 12 maj 2021 20:02 Michał Piskorski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 15 lipiec 2021 11:07 Paweł Szczepaniak