Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (dalej: MBP w Koninie) nadanego Uchwałą nr 225 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 r., zmieniony Uchwałą Nr 487 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 r. oraz Uchwałą nr 507 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2021 r., niniejszym zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam cennik opłat za usługi kserograficzne w MBP w Koninie:

 1. Druk:
  1. Jednostronny wydruk tekstu czarno-biały w formacie A4 – 0,30 zł brutto,
  2. Jednostronny wydruk tekstu kolorowy w formacie A4 – 0,60 zł brutto,
  3. Jednostronny wydruk grafiki w kolorze w formacie A4 – 2,00 zł brutto.
 2. Ksero:
  1. Jednostronna odbitka czarno-biała w formacie A4 - 0,30 zł brutto,
  2. Dwustronna odbitka czarno-biała w formacie A4 - 0,60 zł brutto,
  3. Jednostronna odbitka czarno-biała w formacie A3 - 0,60 zł brutto,
  4. Dwustronna odbitka czarno-biała w formacie A3 - 1,20 zł brutto.

§ 2.

Usługi kserograficzne dostępne są w czytelni internetowej w siedzibie Głównej MBP w Koninie przy ul. Dworcowej 13.

§ 3.

Przy kserowaniu materiałów bibliotecznych obowiązuje nakaz przestrzegania art. 14 pkt. 2 ust 1 ustawy o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 z późn. zm.) w zakresie pobierania opłat refundujących koszty wykonania usług reprograficznych oraz z ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) w zakresie powielania materiałów bibliotecznych ze zbiorów MBP w Koninie.

§ 4.
Opłaty za usługi kserograficzne przyjmowane i rozliczane są przez pracownika czytelni internetowej za pomocą kasy fiskalnej.

§ 5.

Traci moc zarządzenie nr 16/2020 Dyrektora MBP w Koninie z dnia 15.07.2020 r. w sprawie opłat za usługi kserograficzne w MBP w Koninie.

§ 6.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej MBP w Koninie.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Damian Kruczkowski

Dyrektor MBP w Koninie

 

Do wiadomości i stosowania:

 1. Głównej księgowej MBP w Koninie;
 2. Kierownika działu Informacyjno-Bibliograficznego.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie nr 8/2021 Dyrektora MBP w Koninie z dnia 10.05.2021 r. pdf 522.63 KB Paweł Szczepaniak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 maj 2021 12:43 Michał Piskorski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 15 lipiec 2021 10:43 Paweł Szczepaniak