W oparciu o Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (dalej zwaną MBP w Koninie) nadanego Uchwałą nr 225 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku, niniejszym zarządzam co następuje:

§ 1.

Z dniem 01.10.2020 r. traci moc zarządzenie nr 19/2020 Dyrektora MBP w Koninie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania ze Zbiorów MBP w Koninie.

§ 2.

Od dnia 01.04.2021 roku wprowadzam do stosowania Regulamin Korzystania ze zbiorów i usług MBP w Koninie - załącznik do niniejszego zarządzenia.§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej MBP w Koninie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Damian Kruczkowski

Dyrektor MBP w Koninie

 

Do wiadomości i stosowania:

  1. Zastępca dyrektora MBP w Koninie,
  2. Główna księgowa MBP w Koninie,
  3. Kierownicy placówek bibliotecznych MBP w Koninie.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 31 marzec 2021 10:39 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 marzec 2021 20:49 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 31 marzec 2021 20:50 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony. środa, 31 marzec 2021 20:51 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 08 kwiecień 2021 07:20 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 14 lipiec 2021 14:36 Paweł Szczepaniak