Działając na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.) oraz § 8 Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie (dalej: MBP) nadanego Uchwałą nr 225 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 r., zarządzam co następuje:

§1.

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny MBP - załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2.

Traci moc Zarządzenie Dyrektora MBP z 1999 r., wprowadzające Regulamin Organizacyjny.

§3. 

Regulamin Organizacyjny obowiązuje od dnia 01.01.2020 r., na czas nieokreślony.

§4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Do wiadomości i stosowania przez:

  1. Kierowników i pracowników samodzielnych stanowisk pracy MBP.
  2. Niezależnego Związku Zawodowego „SOLIDARNOŚĆ” przy MBP w Koninie.
  3. Międzypowiatowego Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek Publicznych z siedzibą w MBP Koninie.

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
/-/ Damian Kruczkowski

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 06 grudzień 2019 08:53 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 06 grudzień 2019 09:25 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 06 grudzień 2019 09:27 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 06 grudzień 2019 09:28 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
piątek, 06 grudzień 2019 09:28 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 06 grudzień 2019 11:52 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 12:01 Paweł Szczepaniak