Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (MBP w Koninie).
  2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego wniosku o  udostepnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, zgodnie z obwiązującymi przepisami.
  7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (dane kontaktowe dostępne na stronie: www.uodo.gov.pl), jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie do celów archiwizacji przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 07 lipiec 2021 11:51 Paweł Szczepaniak