Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), Organizator informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika imprezy/wydarzenia kulturalnego jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie z siedzibą przy ul. Dworcowej 13.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane przetwarzane są na podstawie zgody uczestnika, a jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. W okresie epidemii COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Organizator może zbierać dane dotyczące sytuacji zdrowotnej zarówno osób pełnoletnich jak i niepełnoletnich.
 5. Dane dotyczące sytuacji zdrowotnej mogą zostać zebrane w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba, u której stwierdzono oznaki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub objawów choroby COVID-19, brała udział w danej imprezie/wydarzeniu.
 6. Organizator może zbierać następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika, numer telefonu kontaktowego uczestnika, numer telefonu kontaktowego rodzica/opiekuna prawnego uczestnika.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie/wydarzeniu kulturalnym.
 8. W okresie epidemii COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dane w postaci imienia, nazwiska oraz numeru telefonu są pozyskiwane w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 i mogą być udostępniane podmiotom
  upoważnionym na mocy przepisów prawa: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (ul. Stanisława Staszica 16, 62-500 Konin) oraz do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dane te będą przechowywane przez okres 14 dni od daty imprezy.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu, aktualizacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,tel.(22)5310300 gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 11. Dane podane przez Uczestników imprezy/wydarzenia kulturalnego nie podlegają profilowaniu.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 30 czerwiec 2021 16:13 Michał Piskorski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 16 lipiec 2021 06:26 Paweł Szczepaniak