Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie z siedzibą przy ul. Dworcowej 13. REGON: 311097510.
 2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 63 242 85 37 w.107.
 3. Pani/Pana dane osobowe (imiona i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL, data urodzenia będą przetwarzane w celu zorganizowania procesu związanego z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej: PPK).
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w związku z ustawą z dnia 4 kwietnia 2018 roku. o pracowniczych planach kapitałowych.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:
  1. jest dobrowolne dla danych takich jak numeru telefonu czy adres poczty elektronicznej),
  2. jest wymogiem ustawowym dla takich danych jak: imiona i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji;
  3. niepodanie wymaganych danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy na zarządzanie z wybraną instytucją finansową i tym samym brakiem możliwości wywiązania się z obowiązków nałożonych przez ustawę,
  4. jest niezbędne w celu wprowadzenia danych rejestracyjnych oraz podejmowania czynności związanych z zawarciem umowy o zarządzanie PPK.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane instytucjom finansowym, z którymi zawarte będą umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. Dane te będą również udostępnione Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A, który prowadzi ewidencję uczestników PPK w systemie teleinformatycznym (art. 58 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe (dokumentacja PPK) przechowywane będą przez okres 10 lat dla pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. (art. 125a ust. 4a ustawy o emeryturach i rentach z FUS) oraz 50 lat dla pozostałych pracowników (art. 94 ust. 9b Kodeksu pracy).
 8. Pisemna deklaracja o wystąpieniu z PPK będzie przechowywana 4 lata.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, tel. (22) 531 03 00 - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 11. Podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również nie zachodzi profilowanie.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Klauzula informacyjna dla uczestników Pracowniczego Planu Kapitałowego pdf 509.36 KB Paweł Szczepaniak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 03 marzec 2021 07:48 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 14 lipiec 2021 10:21 Paweł Szczepaniak