Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie z siedzibą przy ul. Dworcowej 13. REGON: 311097510.
 2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 63 242 85 37 w.107.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. realizacji podpisanej umowy (porozumienia) o wolontariacie, na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator,
  2. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o: ubezpieczeniu, podatkach, bhp i p.poż,
  3. udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym podanie jest niezbędne ze względu na korzystanie przez Panią/Pana ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie,
  4. zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Biblioteki poprzez monitoring wizyjny,
  5. zawiadomienia osoby kontaktowej w razie wypadku.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia umowy (porozumienia) i wypełnienia obowiązku prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych z wolontariatem.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: jednostki nadrzędne, podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne upoważnione podmioty na podstawie i w granicach przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy (porozumienia) oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rodzajem umowy, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
  2. usunięcia,
  3. ograniczenia przetwarzania,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, tel. (22) 531 03 00 - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Klauzula informacyjna dla Wolontariusza pdf 505.59 KB Paweł Szczepaniak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 październik 2020 12:05 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 14 lipiec 2021 07:25 Paweł Szczepaniak