1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie z siedzibą przy ul. Dworcowej 13. REGON: 311097510.
 2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 63 242 85 37 w.107.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. udostępniania, wypożyczania i kontroli zwrotu materiałów bibliotecznych,
  2. dostępu on-line do konta czytelnika,
  3. wysyłanie informacji o terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  4. wysyłanie monitów o przekroczeniu terminu zwrotu materiałów bibliotecznych,
  5. sporządzenia statystyk zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,
  6. umożliwienia korzystania ze zbiorów innych bibliotek w ramach „wypożyczeń międzybibliotecznych”,
  7. korzystania z odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej CZYTAK,
  8. wypożyczenia czytnika ebooków,
  9. dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych lub windykacyjnych.
 4. Podanie przez Pani/Pana niezbędnych danych osobowych jest obowiązkowe. Musimy je zweryfikować z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości, ze względu na szczególny obowiązek prawny - ochrony dóbr kultury narodowej (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach).
 5. Podanie dodatkowych danych osobowych takich jak: adres poczty elektronicznej, numer telefonu mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody w następujących celach:
  1. utworzenia i zarządzania, przez Czytelnika, swoim kontem bibliotecznym w trybie online,
  2. powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych,
  3. powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych lub zarezerwowanych materiałów bibliotecznych,
  4. prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze,
  5. korzystania z odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej CZYTAK,
  6. wypożyczenia czytnika ebook’ów.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą:
  1. firma odpowiedzialna za oprogramowanie dla bibliotek na serwerach, której przechowujemy dane,
  2. radca prawny świadczący usługi windykacyjne dla Biblioteki,
  3. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w celu przeprowadzenia i wykrycia sprawcy zdarzenia.
 7. Odbiorcy Pani/Pana danych nie nabywają i nie posiadają praw do samodzielnego decydowania o przetwarzaniu tych danych a jedynie wykonują polecenia Biblioteki.
 8. Pani/Pana dane będą przechowywane:
  1. przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono wolumin oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty ostatniej wizyty,
  2. w przypadku wystąpienia kar lub innych należności - do czasu wyegzekwowania tych opłat,
  3. niezbędne dane potrzebne do sporządzenia statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa,
  4. przez okres niezbędny do wykonania umów związanych z wypożyczeniem cyfrowych odtwarzaczy książek mówionych i czytników ebook’ów,
  5. do czasu wycofania przez Czytelnika zgody na przetwarzanie danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, tel. (22) 531 03 00 - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 12. Przetwarzanie Pana/i danych może być, w przypadkach usług realizowanych przez Administratora, procesem zautomatyzowanym a dane nie podlegają profilowaniu.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Klauzula informacyjna dla osób zapisujących się do biblioteki online pdf 518.02 KB Paweł Szczepaniak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 01 czerwiec 2020 08:52 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 14 lipiec 2021 07:01 Paweł Szczepaniak