Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (dalej: Biblioteka) z siedzibą przy ul. Dworcowej 13, 62-510 Konin.
 2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 63 242 85 37 w.107.
 3. Pani/Pana dane w postaci: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji będą przetwarzane w celu:
  1. wypełnienia obowiązku prawnego dot. ewidencjonowania korespondencji przychodzącej wynikającego z ustaw: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
  2. prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy,
  3. ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych będą upoważnieni przez Administratora pracownicy, zajmujący rejestracją korespondencji i obsługą sprawy.
 6. Odbiorcy Pani/Pana danych nie nabywają i nie posiadają praw do samodzielnego decydowania o przetwarzaniu tych danych a jedynie wykonują polecenia Biblioteki.
 7. Pani/Pana dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, tel. (22) 531 03 00 - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 12. Przetwarzanie Pani/Pana danych może być, w przypadkach usług realizowanych przez Administratora, procesem zautomatyzowanym, ale dane nie podlegają profilowaniu.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Klauzula informacyjna dla korespondencji przychodzącej pdf 507.78 KB Paweł Szczepaniak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 marzec 2020 09:22 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 13 lipiec 2021 09:54 Paweł Szczepaniak