Zgoda  na wykorzystanie wizerunku  oraz jego przetwarzanie

  1. Ja niżej podpisany/podpisana, udzielam zgody Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie (dalej: Biblioteka) na dysponowanie materiałami z moim udziałem/udziałem mojego dziecka.
  2. Zgoda obejmuje nieodpłatne, nieodwołalne prawo do wykorzystywania zdjęć, materiałów filmowych, ich utrwalenia i powielania za pośrednictwem dowolnego medium, w celach popularyzacji działalności Biblioteki.
  3. Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania zdjęć z wizerunkiem, także przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych.
  4. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz jego przetwarzanie pdf 445.96 KB Paweł Szczepaniak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 wrzesień 2019 13:30 Paweł Szczepaniak