1. Ja niżej podpisany/podpisana, udzielam zgody Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (dalej: Biblioteka) na dysponowanie materiałami z moim udziałem/udziałem mojego dziecka.
  2. Zgoda obejmuje nieodpłatne, nieodwołalne prawo do wykorzystywania zdjęć, materiałów filmowych, ich utrwalenia i powielania za pośrednictwem dowolnego medium, w celach popularyzacji działalności Biblioteki.
  3. Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania zdjęć z wizerunkiem, także przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych.
  4. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz jego przetwarzanie pdf 511.34 KB Paweł Szczepaniak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 wrzesień 2019 13:30 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 09 lipiec 2021 10:09 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 16 lipiec 2021 11:47 Paweł Szczepaniak