Drukuj

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

Żądanie powinno zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (ul. Dworcowa 13)

Parking:

Wejście do budynku:

Poruszanie się po budynku:

Toalety:

Pozostałe utrudnienia:

Filia "Chorzeń" (ul. Fikusowa 8)

Lokalizacja:

Parking:

Wejście do biblioteki:

Poruszanie się po budynku:

Toalety:

Pozostałe utrudnienia:

Filia "Gosławice" (ul. Gosławicka 46/10)

Lokalizacja:

Parking:

Wejście do biblioteki:

Poruszanie się po budynku:

Toalety:

Pozostałe utrudnienia:

Filia "Łężyn" (ul. Łężyńska 9)

Lokalizacja:

Parking:

Wejście do biblioteki:

Toalety:

Pozostałe utrudnienia:

Filia "Medyczna" (ul. Szpitalna 45)

Lokalizacja:

Parking:

Wejście do biblioteki:

Poruszanie się po budynku:

Toalety:

Pozostałe utrudnienia:

Filia "Siódemka" (ul. Sosnowa 16)

Lokalizacja:

Parking:

Wejście do biblioteki:

Poruszanie się po budynku:

Toalety:

Pozostałe utrudnienia:

Filia "Starówka" (ul. Urbanowskiej 1)

Lokalizacja:

Parking:

Wejście do biblioteki:

Poruszanie się po budynku:

Toalety:

Pozostałe utrudnienia:

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Zapewnienie dostępności serwisów

Będziemy wdzięczni za uwagi. Prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 16 marzec 2020 13:18 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 marzec 2021 13:39 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 marzec 2021 09:00 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 marzec 2021 12:46 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 październik 2021 09:48 Paweł Szczepaniak