Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie jest instytucją kultury Miasta Konina.
Biblioteka posiada osobowość prawną i działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 ze zm.),
  2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2000 r. Nr. 142, poz.1591 ze zm.),
  3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.),
  4. Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668 ze zm.),
  5. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 r. w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz. U. nr 242 poz. 2422),
  6. Statutu.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 25 styczeń 2019 10:04 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 styczeń 2019 10:08 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 czerwiec 2021 06:42 Michał Piskorski
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 lipiec 2021 06:27 Paweł Szczepaniak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 lipiec 2021 06:54 Paweł Szczepaniak